SATRANÇ OYUNUNUN C++ İLE GERÇEKLENDİĞİ KOD AŞAĞIDADIR BU OYUN AYNI ZAMANDA BENİM İLK YAZILIM PROJESİDİR.BİR SORUN OLURSA SORABİLİRSİNİZ 

OYUN CONSOLE EKRANINI OLDUĞUNDAN TEK TEK KORDİNAT KORDİNAT GİRİP ÖYLE İCRA ETTİRİLİR.

#include<iostream>
using namespace std;

void dizme();
void yaz();
void Bpiyon(int k,int l,int x,int y);
void Kpiyon(int k,int l,int x,int y);
void Kale(int k,int l,int x,int y,int m);
void At(int k,int l,int x,int y,int m);
void Fil(int k,int l,int x,int y,int m);
void Sah(int k,int l,int x,int y,int m);
void Vezir(int k,int l,int x,int y,int m);
int control();
int recognition(int x,int y);
char board [8][8];

main()
{
      system(“color 5a”);
      gel:
      int p,r,k,l,m;
      int x,y;    
      cout<<endl<<endl;
      p=1;
     char limit;
     limit=’E’;
     while(limit==’E’)
   
     {  system (“cls”);
      dizme();
     yaz();
      while(p){
               if(p){
               cout<<“1.oyuncu oynamak istedigin kordinati gir:”;
               cin>>x>>y;
               r=recognition(x,y);
               m=board[x][y];
               switch(r){
                         case 1:
                         cout<<“BUYUK Piyon icin oynayacagin konumu gir:”;    
                         cin>>k>>l;
                         system (“cls”);
                         Bpiyon(k,l,x,y);
                         yaz();
                         break;    
                         case 2:
                         cout<<“BUYUK Kale icin oynayacagin konumu gir:”;    
                         cin>>k>>l;     
                         system (“cls”);                 
                         Kale(k,l,x,y,m);
                         yaz();
                         break;
                         case 3:   
                         cout<<“BUYUK At icin oynayacagin konumu gir:”;    
                         cin>>k>>l;
                         system (“cls”);
                         At(k,l,x,y,m);
                         yaz();
                         break;
                         case 4:
                         cout<<“BUYUK  Fil icin oynayacagin konumu gir:”;    
                         cin>>k>>l;
                         system (“cls”);
                         Fil(k,l,x,y,m);
                         yaz();
                         break;
                         case 5:
                         cout<<“BUYUK Vezir icin oynayacagin konumu gir:”;    
                         cin>>k>>l;
                         system (“cls”);
                         Vezir(k,l,x,y,m); 
                         yaz();
                         break;  
                         case 6:
                        cout<<“BUYUK Sah icin oynayacagin konumu gir:”;    
                         cin>>k>>l;
                         system (“cls”);
                         Sah(k,l,x,y,m);
                         yaz();
                         break;    
                         }}
                         else{
                         system (“cls”);
                         cout<<endl<<endl;
                         cout<<“………..Maalesef Oyunumuz bitmistir………”;
                                                   cout<<endl<<endl;
}
                          p=control();
                        
                if(p){        
               cout<<“2.oyuncu oynamak istedigin kordinati gir:”;
               cin>>x>>y;
               r=recognition(x,y);
               m=board[x][y];
                     switch(r){
                         case 7:
                         cout<<“KUCUK  Piyon icin oynayacagin konumu gir:”;    
                         cin>>k>>l;
                         system (“cls”);
                         Kpiyon(k,l,x,y);
                         yaz();
                         break;    
                         case 8:
                         cout<<“KUCUK Kale icin oynayacagin konumu gir:”;    
                         cin>>k>>l;     
                         system (“cls”);                 
                         Kale(k,l,x,y,m);
                         yaz();
                         break;
                         case 9:   
                         cout<<“KUCUK At icin oynayacagin konumu gir:”;    
                         cin>>k>>l;
                         system (“cls”);
                         At(k,l,x,y,m);
                         yaz();
                         break;
                         case 10:
                         cout<<“KUCUK Fil icin oynayacagin konumu gir:”;    
                         cin>>k>>l;
                         system (“cls”);
                         Fil(k,l,x,y,m);
                         yaz();
                         break;
                         case 11:
                         cout<<“KUCUK Vezir icin oynayacagin konumu gir:”;    
                         cin>>k>>l;
                         system (“cls”);
                         Vezir(k,l,x,y,m);
                         yaz();
                         break;   
                         case 12:
                        cout<<“KUCUK Sah icin oynayacagin konumu gir:”;    
                         cin>>k>>l;
                         system (“cls”);
                         Sah(k,l,x,y,m);  
                         yaz();
                         break;  
                         }} 
                         else{
                         system (“cls”);
                          cout<<endl<<endl;
                         cout<<“………..Maalesef Oyunumuz bitmistir………”;
                         cout<<endl<<endl;
                       
                         }
                       

                            p=control();
               }
                cout<<“Oyunu yeniden oynamak isterseniz E istemiyorsaniz H basin:”;
                         cin>>limit;
                         p=1;
                         system(“color 2c”);
                         
             }
system(“pause”);     
}
//——————————————————————————
int recognition(int x,int y)
{
     int l=board[x][y];
    
     switch(l){
               case 80:
               return 1;
               case 75:
               return 2;
               case 65:
               return 3;
               case 70:
               return 4;
               case 86:
               return 5;
               case 83:
               return 6;
               case 112:
               return 7;
               case 107:
               return 8;
               case 97:
               return 9;
               case 102:
               return 10;
               case 118:
               return 11;
               case 115:
               return 12;                                      
               }
    
}
//——————————————————————————
int control()
{
    int counter=0;
    // dizme();
   
    for(int i=0;i<8;i++){
    for(int j=0;j<8;j++){   
    if(board[i][j]==83)
    counter++;
    if(board[i][j]==115)
    counter++;          
                         }}
     if(counter==2)                   
     return 1;
     else
     return 0;
}
  
//——————————————————————————
void dizme()
{       
        board[0][0]=’K’;
        board[0][7]=’K’;
        board[0][1]=’A’;
        board[0][6]=’A’;
        board[0][2]=’F’;
        board[0][5]=’F’;
        board[0][3]=’V’;
        board[0][4]=’S’; 
        for(int j=0;j<8;j++){
        board[1][j]=’P’;
        board[6][j]=’p’;}
        board[7][0]=’k’;
        board[7][7]=’k’;
        board[7][1]=’a’;
        board[7][6]=’a’;
        board[7][2]=’f’;
        board[7][5]=’f’;
        board[7][3]=’v’;
        board[7][4]=’s’;
                    
        for(int i=2;i<6;i++)  
        for(int j=0;j<8;j++) 
        if((i+j)%2==0) 
        board[i][j]=’\xdb’;
        else
        board[i][j]=’\xb0′;           
       
}
//——————————————————————————
void yaz()
{
     cout<<”             MEHMET SALIH DEVECI 02.05.2009″;
     cout<<endl<<endl<<endl;
     for(int i=0;i<8;i++){cout<<”                  “;   
        for(int j=0;j<8;j++)
        cout<<board[i][j]<<”  “;
        cout<<endl<<endl;
}}
//——————————————————————————
void Bpiyon(int k,int l,int x,int y)
{
    if((k>=0&&k<8)&&(l>=0&&l<8)){
     if(x==1){
     if((k==x+1||k==x+2)&&l==y){
                              board[k][l]=’P’;
                              if((x+y)%2==0)
                              board[x][y]=’\xdb’;
                              else
                              board[x][y]=’\xb0′;
                             
                              }
             }
     else
          if(k==x+1&&l==y){
                              board[k][l]=’P’;
                              if((x+y)%2==0)
                              board[x][y]=’\xdb’;
                              else
                              board[x][y]=’\xb0′;
                             
                              }
    else
    if(k==x+1&&l==y-1)
    if(board[k][l]!=’\xdb’||board[k][l]!=’\xb0′){
                         if((board[k][l]>96)&&(board[k][l]<123)){
                         board[k][l]=’P’; 
                         if((x+y)%2==0)
                              board[x][y]=’\xdb’;
                              else
                              board[x][y]=’\xb0′;                      
                         }
      else
          board[x][y]=’P’;              
                         }
                        
   else
   if(k==x+1&&l==y+1)
    if(board[k][l]!=’\xdb’||board[k][l]!=’\xb0′){
                         if((board[k][l]>96)&&(board[k][l]<123)){
                         board[k][l]=’P’; 
                         if((x+y)%2==0)
                              board[x][y]=’\xdb’;
                              else
                              board[x][y]=’\xb0′;                      
                         }
      else
          board[x][y]=’P’;              
                         }
   
    else
    if(x!=1&&x!=0)
    {
      if(k==x+2&&l==y)            
       board[k][l]=’P’;          
                 
                 
    }          }                                      
}
//—————————————————————————— 
void Kpiyon(int k,int l,int x,int y)
{
    
     if((k>=0&&k<8)&&(l>=0&&l<8)){
     if(x==6){
              if((k==x-1||k==x-2)&&l==y){
                              board[k][l]=’p’;        
                             if((x+y)%2==0)
                              board[x][y]=’\xdb’;
                              else
                              board[x][y]=’\xb0′;
              }
              }
     else
     if(k==x-1&&l==y){
                        board[k][l]=’p’;        
                             if((x+y)%2==0)
                              board[x][y]=’\xdb’;
                              else
                              board[x][y]=’\xb0′;
                     } 
     else
     if(k==x-1&&l==y-1){       
     if(board[k][l]!=’\xdb’||board[k][l]!=’\xb0′)
      if((board[k][l]>64)&&(board[k][l]<91)){        
           board[k][l]=’p’; 
                         if((x+y)%2==0)
                              board[x][y]=’\xdb’;
                              else
                              board[x][y]=’\xb0′;                                                                                                                                                             
     }
     else
     board[x][y]=’p’;
     }
    
     else
     if(k==x-1&&l==y+1){
       if(board[k][l]!=’\xdb’||board[k][l]!=’\xb0′)
      if((board[k][l]>64)&&(board[k][l]<91)){  
           board[k][l]=’p’; 
                         if((x+y)%2==0)
                              board[x][y]=’\xdb’;
                              else
                              board[x][y]=’\xb0′;                                                                                                                                                             
     }
     else
     board[x][y]=’p’;
     }}
}   
//——————————————————————————
void Kale(int k,int l,int x,int y,int m)
{
    int counter=0;
    if((k>=0&&k<8)&&(l>=0&&l<8)){
    if(m==75&&(!(board[k][l]>64&&board[k][l]<91))||(m==107&&(!(board[k][l]>96&&board[k][l]<123)))){
    if(k>x&&l==y){
                  for(int a=x+1;a<=k;a++)
                  if((!(board[a][l]>64&&board[a][l]<91))&&(!(board[a][l]>96&&board[a][l]<123)))
                  if(board[a][l]==’\xb0’||board[a][l]==’\xdb’)
                  counter++;
                  if(counter==k-x-1){
                                  if(m==75)  
                                  board[k][l]=’K’;
                                  else
                                  if(m==107)
                                  board[k][l]=’k’;
                                  if((x+y)%2==0) 
                                    board[x][y]=’\xdb’;
                                    else
                                    board[x][y]=’\xb0′; 
                                    }
            counter=0;                       
       for(int a=x;a<k;a++)
       if(board[a][l]==’\xb0’||board[a][l]==’\xdb’)
       counter++;
       if(counter==k-x-1){
                           if(m==75)  
                                  board[k][l]=’K’;
                                  else
                                  if(m==107)
                                  board[k][l]=’k’;
                                 
                                  if((x+y)%2==0) 
                                    board[x][y]=’\xdb’;
                                    else
                                    board[x][y]=’\xb0′; 
                         
                          }
                                    }  
                            
         if(k<x&&l==y){    
                  for(int a=k;a<x;a++)
                  if((!(board[a][l]>64&&board[a][l]<91))&&(!(board[a][l]>96&&board[a][l]<123)))
                  if(board[a][l]==’\xb0’||board[a][l]==’\xdb’)
                  counter++;
                  if(counter==x-k){
                                   if(m==75)  
                                  board[k][l]=’K’;
                                  else
                                  if(m==107)
                                  board[k][l]=’k’;
                                  if((x+y)%2==0) 
                                    board[x][y]=’\xdb’;
                                    else
                                    board[x][y]=’\xb0′; 
                                    }
            counter=0;                       
       for(int a=k;a<x;a++)
       if(board[a][l]==’\xb0’||board[a][l]==’\xdb’)
       counter++;
       if(counter==x-k){
                          if(m==75)  
                                  board[k][l]=’K’;
                                  else
                                  if(m==107)
                                  board[k][l]=’k’;
                                  if((x+y)%2==0) 
                                    board[x][y]=’\xdb’;
                                    else
                                    board[x][y]=’\xb0′; 
                         
                          }
                                    }                                     
 
                 if(k==x&&l>y){    
                  for(int a=y+1;a<=l;a++)
                  if((!(board[k][a]>64&&board[k][a]<91))&&(!(board[k][a]>96&&board[k][a]<123)))
                  if(board[k][a]==’\xb0’||board[k][a]==’\xdb’)
                  counter++;
                  if(counter==l-y){
                                   if(m==75)  
                                  board[k][l]=’K’;
                                  else
                                  if(m==107)
                                  board[k][l]=’k’;
                                  if((x+y)%2==0) 
                                    board[x][y]=’\xdb’;
                                    else
                                    board[x][y]=’\xb0′; 
                                    }
            counter=0;                       
       for(int a=y+1;a<l;a++)
       if(board[k][a]==’\xb0’||board[k][a]==’\xdb’)
       counter++;
       if(counter==l-y-1){
                           if(m==75)  
                                  board[k][l]=’K’;
                                  else
                                  if(m==107)
                                  board[k][l]=’k’;
                                  if((x+y)%2==0) 
                                    board[x][y]=’\xdb’;
                                    else
                                    board[x][y]=’\xb0′; 
                         
                          }
                                    }      
          if(k==x&&l<y){    
                  for(int a=l+1;a<y;a++)
                  if((!(board[k][a]>64&&board[k][a]<91))&&(!(board[k][a]>96&&board[k][a]<123)))
                  if(board[k][a]==’\xb0’||board[k][a]==’\xdb’)
                  counter++;
                  if(counter==y-l-1){
                                   if(m==75)  
                                  board[k][l]=’K’;
                                  else
                                  if(m==107)
                                  board[k][l]=’k’;
                                  if((x+y)%2==0) 
                                    board[x][y]=’\xdb’;
                                    else
                                    board[x][y]=’\xb0′; 
                                    }
            counter=0;                       
       for(int a=y+1;a<l;a++)
       if(board[k][a]==’\xb0’||board[k][a]==’\xdb’)
       counter++;
       if(counter==y-l-1){
                           if(m==75)  
                                  board[k][l]=’K’;
                                  else
                                  if(m==107)
                                  board[k][l]=’k’;
                                  if((x+y)%2==0) 
                                    board[x][y]=’\xdb’;
                                    else
                                    board[x][y]=’\xb0′; 
                         
                          }
                                    } }}                                                  
}
//——————————————————————————
void At(int k,int l,int x,int y,int m)
{
     if((k>=0&&k<8)&&(l>=0&&l<8)){
         if(m==65&&(!(board[k][l]>64&&board[k][l]<91))||(m==97&&(!(board[k][l]>96&&board[k][l]<123)))){     
         if(k==x+2&&l==y-1){
         if((!(board[k][l]>64&&board[k][l]<91))){        
           if(m==65)                                               
          board[k][l]=’A’;
          else
          if(m==97)
          board[k][l]=’a’;        
           if((x+y)%2==0)
                              board[x][y]=’\xdb’;
                              else
                              board[x][y]=’\xb0′;        
           }}
     else
   if(k==x+2&&l==y+1){
          if((!(board[k][l]>64&&board[k][l]<91))){         
          if(m==65)                                               
          board[k][l]=’A’;
          else
          if(m==97)
          board[k][l]=’a’;          
           if((x+y)%2==0)
                              board[x][y]=’\xdb’;
                              else
                              board[x][y]=’\xb0′;        
    } }
  else
     if(k==x+1&&l==y+2){
          if((!(board[k][l]>64&&board[k][l]<91))){         
           if(m==65)                                               
          board[k][l]=’A’;
          else
          if(m==97)
          board[k][l]=’a’;        
           if((x+y)%2==0)
                              board[x][y]=’\xdb’;
                              else
                              board[x][y]=’\xb0′;        
                        }                            }
  else
      if(k==x+1&&l==y-2){
          if((!(board[k][l]>64&&board[k][l]<91))){         
          if(m==65)                                               
          board[k][l]=’A’;
          else
          if(m==97)
          board[k][l]=’a’;         
           if((x+y)%2==0)
                              board[x][y]=’\xdb’;
                              else
                              board[x][y]=’\xb0′;        
                         }                           }
        else
      if(k==x-1&&l==y-2){
          if((!(board[k][l]>64&&board[k][l]<91))){         
         if(m==65)                                               
          board[k][l]=’A’;
          else
          if(m==97)
          board[k][l]=’a’;        
           if((x+y)%2==0)
                              board[x][y]=’\xdb’;
                              else
                              board[x][y]=’\xb0′;        
                         }                           }  
            else
      if(k==x-2&&l==y-1){
          if((!(board[k][l]>64&&board[k][l]<91))){         
         if(m==65)                                               
          board[k][l]=’A’;
          else
          if(m==97)
          board[k][l]=’a’;         
           if((x+y)%2==0)
                              board[x][y]=’\xdb’;
                              else
                              board[x][y]=’\xb0′;        
                         }                           }  
                else
      if(k==x-2&&l==y+1){
          if((!(board[k][l]>64&&board[k][l]<91))){         
           if(m==65)                                               
          board[k][l]=’A’;
          else
          if(m==97)
          board[k][l]=’a’;          
           if((x+y)%2==0)
                              board[x][y]=’\xdb’;
                              else
                              board[x][y]=’\xb0′;        
                         }                           }    
                else
      if(k==x-1&&l==y+2){
          if((!(board[k][l]>64&&board[k][l]<91))){         
            if(m==65)                                               
          board[k][l]=’A’;
          else
          if(m==97)
          board[k][l]=’a’;        
           if((x+y)%2==0)
                              board[x][y]=’\xdb’;
                              else
                              board[x][y]=’\xb0′;        
                         }                           }                                                                                                                                                                     

}
}
}
//——————————————————————————
void Fil(int k,int l,int x,int y,int m)
{
     if((k>=0&&k<8)&&(l>=0&&l<8)){
     if(m==70&&(!(board[k][l]>64&&board[k][l]<91))||(m==102&&(!(board[k][l]>96&&board[k][l]<123)))){
     int counter=0;
     if(k>x&&l>y){
    for(int a=x+1;a<=k;a++){
            for(int b=y;b<=l;b++)
            if(k-a==l-b)
            {
              if((!(board[a][b]>65&&board[a][b]<91))&&(board[a][b]==’\xdb’||board[a][b]==’\xb0′))
              counter++;
                     if(counter==0){
                        if(m==70)                      
                        board[k][l]=’F’;
                        else
                        if(m==102) 
                        board[k][l]=’f’;
                      if((x+y)%2==0) 
                     board[x][y]=’\xdb’;
                      else
                       board[x][y]=’\xb0′;         
                       }
                       else
                         if(m==70)                      
                        board[k][l]=’F’;
                        else
                        if(m==102) 
                        board[k][l]=’f’;  
                      if((x+y)%2==0) 
                     board[x][y]=’\xdb’;
                      else
                       board[x][y]=’\xb0′;
            }
           
                            }
}
      else
      if(k>x&&l<y){
                   for(int a=x+1;a<=k;a++){
            for(int b=l;b<=y;b++)
            if(k-a==y-b)
            {
              if((!(board[a][b]>65&&board[a][b]<91))&&(board[a][b]==’\xdb’||board[a][b]==’\xb0′))
              counter++;
                 if(counter==0){         
                         if(m==70)                      
                        board[k][l]=’F’;
                        else
                        if(m==102) 
                        board[k][l]=’f’; 
                      if((x+y)%2==0) 
                     board[x][y]=’\xdb’;
                      else
                       board[x][y]=’\xb0′;         
              }
              else
                if(m==70)                      
                        board[k][l]=’F’;
                        else
                        if(m==102) 
                        board[k][l]=’f’;  
                      if((x+y)%2==0) 
                     board[x][y]=’\xdb’;
                      else
                       board[x][y]=’\xb0′;
              }
            }
            }
     else                      
         if(k<x&&l<y){
            for(int a=k;a<=x;a++){
            for(int b=l+1;b<=y;b++)
            if(x-a==y-b)
            {
              if((!(board[a][b]>64&&board[a][b]<91))&&(board[a][b]==’\xdb’||board[a][b]==’\xb0′))
              counter++;
              if(counter==0){         
                         if(m==70)                      
                        board[k][l]=’F’;
                        else
                        if(m==102) 
                        board[k][l]=’f’;  
                      if((x+y)%2==0) 
                     board[x][y]=’\xdb’;
                      else
                       board[x][y]=’\xb0′;         
              }
              else
                   if(m==70)                      
                        board[k][l]=’F’;
                        else
                        if(m==102) 
                        board[k][l]=’f’;  
                      if((x+y)%2==0) 
                     board[x][y]=’\xdb’;
                      else
                       board[x][y]=’\xb0′;
              }
            }
            }      
    else
        if(k<x&&l>y){
            for(int a=k;a<=x;a++){
            for(int b=y+1;b<=l;b++)
            if(x-a==l-b)
            {
              if((!(board[a][b]>64&&board[a][b]<91))&&(board[a][b]==’\xdb’||board[a][b]==’\xb0′))
              counter++;
                        if(counter==0){          
                         if(m==70)                      
                        board[k][l]=’F’;
                        else
                        if(m==102) 
                        board[k][l]=’f’;  
                      if((x+y)%2==0) 
                     board[x][y]=’\xdb’;
                      else
                       board[x][y]=’\xb0′;         
              }
              else
               if(m==70)                      
                        board[k][l]=’F’;
                        else
                        if(m==102) 
                        board[k][l]=’f’;
                      if((x+y)%2==0) 
                     board[x][y]=’\xdb’;
                      else
                       board[x][y]=’\xb0′;
              }
            }
}
            }   }
}
//——————————————————————————
void Vezir(int k,int l,int x,int y,int m)
{
     bool bayrak=true;
     int counter=0;
     if((k>=0&&k<8)&&(l>=0&&l<8)){
     if(m==86&&(!(board[k][l]>64&&board[k][l]<91))||(m==118&&(!(board[k][l]>96&&board[k][l]<123)))){
     if(k>x&&l==y){
                  for(int a=x+1;a<=k;a++)
                  if(!(board[a][l]>96&&board[a][l]<123))
                  if(board[a][l]==’\xb0’||board[a][l]==’\xdb’)
                  counter++;
                  if(counter==k-x-1){
                                  if(m==86)  
                                  board[k][l]=’V’;
                                  else
                                  if(m==118)
                                  board[k][l]=’v’;
                                  if((x+y)%2==0) 
                                    board[x][y]=’\xdb’;
                                    else
                                    board[x][y]=’\xb0′; 
                                    }
            counter=0;                       
       for(int a=x;a<k;a++)
       if(board[a][l]==’\xb0’||board[a][l]==’\xdb’)
       counter++;
       if(counter==k-x-1){
                                 if(m==86)  
                                  board[k][l]=’V’;
                                  else
                                  if(m==118)
                                  board[k][l]=’v’;
                                  if((x+y)%2==0) 
                                    board[x][y]=’\xdb’;
                                    else
                                    board[x][y]=’\xb0′; 
                         
                          }
                                    }  
                                   
           else
        if(k==x&&l>y){    
                  for(int a=y+1;a<=l;a++)
                  if(!(board[k][a]>96&&board[k][a]<123))
                  if(board[k][a]==’\xb0’||board[k][a]==’\xdb’)
                  counter++;
                  if(counter==l-y){
                                  if(m==86)  
                                  board[k][l]=’V’;
                                  else
                                  if(m==118)
                                  board[k][l]=’v’;
                                  if((x+y)%2==0) 
                                    board[x][y]=’\xdb’;
                                    else
                                    board[x][y]=’\xb0′; 
                                    }
            counter=0;                       
       for(int a=y+1;a<l;a++)
       if(board[k][a]==’\xb0’||board[k][a]==’\xdb’)
       counter++;
       if(counter==l-y-1){
                                  if(m==86)  
                                  board[k][l]=’V’;
                                  else
                                  if(m==118)
                                  board[k][l]=’v’;
                                  if((x+y)%2==0) 
                                    board[x][y]=’\xdb’;
                                    else
                                    board[x][y]=’\xb0′; 
                         
                          }
                                    }   
         else
           if(k==x&&l<y){    
                  for(int a=l+1;a<y;a++)
                  if(!(board[k][a]>96&&board[k][a]<123))
                  if(board[k][a]==’\xb0’||board[k][a]==’\xdb’)
                  counter++;
                  if(counter==y-l-1){
                               if(m==86)  
                                  board[k][l]=’V’;
                                  else
                                  if(m==118)
                                  board[k][l]=’v’;
                                  if((x+y)%2==0) 
                                    board[x][y]=’\xdb’;
                                    else
                                    board[x][y]=’\xb0′; 
                                    }
            counter=0;                       
       for(int a=y+1;a<l;a++)
       if(board[k][a]==’\xb0’||board[k][a]==’\xdb’)
       counter++;
       if(counter==y-l-1){
                                 if(m==86)  
                                  board[k][l]=’V’;
                                  else
                                  if(m==118)
                                  board[k][l]=’v’;
                                  if((x+y)%2==0) 
                                    board[x][y]=’\xdb’;
                                    else
                                    board[x][y]=’\xb0′; 
                         
                          }
                                    }          
          else
            if(k<x&&l==y){    
                  for(int a=k;a<x;a++)
                  if(!(board[a][l]>96&&board[a][l]<123))
                  if(board[a][l]==’\xb0’||board[a][l]==’\xdb’)
                  counter++;
                  if(counter==x-k){
                                 if(m==86)  
                                  board[k][l]=’V’;
                                  else
                                  if(m==118)
                                  board[k][l]=’v’;
                                  if((x+y)%2==0) 
                                    board[x][y]=’\xdb’;
                                    else
                                    board[x][y]=’\xb0′; 
                                    }
            counter=0;                       
       for(int a=k;a<x;a++)
       if(board[a][l]==’\xb0’||board[a][l]==’\xdb’)
       counter++;
       if(counter==x-k){
                                if(m==86)  
                                  board[k][l]=’V’;
                                  else
                                  if(m==118)
                                  board[k][l]=’v’;
                                  if((x+y)%2==0) 
                                    board[x][y]=’\xdb’;
                                    else
                                    board[x][y]=’\xb0′; 
                         
                          }
                                    }           
       else
      if(k>x&&l<y){
                   for(int a=x+1;a<=k;a++){
            for(int b=l;b<=y;b++)
            if(k-a==y-b)
            {
              if(board[a][b]==’\xdb’||board[a][b]==’\xb0′)
              counter++;
                 if(counter==0){         
                                  if(m==86)  
                                  board[k][l]=’V’;
                                  else
                                  if(m==118)
                                  board[k][l]=’v’;  
                      if((x+y)%2==0) 
                     board[x][y]=’\xdb’;
                      else
                       board[x][y]=’\xb0′;         
              }
              else
                                  if(m==86)  
                                  board[k][l]=’V’;
                                  else
                                  if(m==118)
                                  board[k][l]=’v’; 
                      if((x+y)%2==0) 
                     board[x][y]=’\xdb’;
                      else
                       board[x][y]=’\xb0′;
              }
            }
            }                                 

   if(k>x&&l>y){
    for(int a=x+1;a<=k;a++){
            for(int b=y;b<=l;b++)
            if(k-a==l-b)
            {
              if(board[a][b]==’\xdb’||board[a][b]==’\xb0′)
              counter++;
                     if(counter==0){          
                                  if(m==86)  
                                  board[k][l]=’V’;
                                  else
                                  if(m==118)
                                  board[k][l]=’v’; 
                      if((x+y)%2==0) 
                     board[x][y]=’\xdb’;
                      else
                       board[x][y]=’\xb0′;         
                       }
                       else
                                  if(m==86)  
                                  board[k][l]=’V’;
                                  else
                                  if(m==118)
                                  board[k][l]=’v’;
                      if((x+y)%2==0) 
                     board[x][y]=’\xdb’;
                      else
                       board[x][y]=’\xb0′;
            }
           
                            }
}
    else                      
         if(k<x&&l<y){
            for(int a=k;a<=x;a++){
            for(int b=l+1;b<=y;b++)
            if(x-a==y-b)
            {
              if(board[a][b]==’\xdb’||board[a][b]==’\xb0′)
              counter++;
              if(counter==0){         
                               if(m==86)  
                                  board[k][l]=’V’;
                                  else
                                  if(m==118)
                                  board[k][l]=’v’;  
                      if((x+y)%2==0) 
                     board[x][y]=’\xdb’;
                      else
                       board[x][y]=’\xb0′;         
              }
              else
                                  if(m==86)  
                                  board[k][l]=’V’;
                                  else
                                  if(m==118)
                                  board[k][l]=’v’;  
                      if((x+y)%2==0) 
                     board[x][y]=’\xdb’;
                      else
                       board[x][y]=’\xb0′;
              }
            }
            }
    
        else
       if(k<x&&l>y){
            for(int a=k;a<=x;a++){
            for(int b=y+1;b<=l;b++)
            if(x-a==l-b)
            {
              if(board[a][b]==’\xdb’||board[a][b]==’\xb0′)
              counter++;
                        if(counter==0){          
                                 if(m==86)  
                                  board[k][l]=’V’;
                                  else
                                  if(m==118)
                                  board[k][l]=’v’; 
                      if((x+y)%2==0) 
                     board[x][y]=’\xdb’;
                      else
                       board[x][y]=’\xb0′;         
              }
              else
                                if(m==86)  
                                  board[k][l]=’V’;
                                  else
                                  if(m==118)
                                  board[k][l]=’v’; 
                      if((x+y)%2==0) 
                     board[x][y]=’\xdb’;
                      else
                       board[x][y]=’\xb0′;
              }
            }
}
            }
 
  else{
 if(m==86)  
 board[x][y]=’V’;
else
 if(m==118)
  board[x][y]=’v’;
     }
}
}
//——————————————————————————
void Sah(int k,int l,int x,int y,int m)
{
     if((k>=0&&k<8)&&(l>=0&&l<8)){
 if(m==83&&(!(board[k][l]>64&&board[k][l]<91))||(m==115&&(!(board[k][l]>96&&board[k][l]<123)))){
     if(k==x+1&&l==y){
                      if(m==83)
                         board[k][l]=’S’; 
                         else
                         if(m==115)
                         board[k][l]=’s’;
                           if((x+y)%2==0) 
                            board[x][y]=’\xdb’;
                            else
                            board[x][y]=’\xb0′;
                  
                  
                   }
        else          
        if(k==x+1&&l==y-1){     
                       if(m==83)
                         board[k][l]=’S’; 
                         else
                         if(m==115)
                         board[k][l]=’s’; 
                           if((x+y)%2==0) 
                            board[x][y]=’\xdb’;
                            else
                            board[x][y]=’\xb0′;
                            }

                   else          
                   if(k==x+1&&l==y+1){    
                         if(m==83)
                         board[k][l]=’S’; 
                         else
                         if(m==115)
                         board[k][l]=’s’;  
                           if((x+y)%2==0) 
                            board[x][y]=’\xdb’;
                            else
                            board[x][y]=’\xb0′;
                            }
                    else          
                   if(k==x&&l==y-1){    
                        if(m==83)
                         board[k][l]=’S’; 
                         else
                         if(m==115)
                         board[k][l]=’s’; 
                           if((x+y)%2==0) 
                            board[x][y]=’\xdb’;
                            else
                            board[x][y]=’\xb0′;
                            }        
                        else          
                   if(k==x&&l==y+1){   
                         if(m==83)
                         board[k][l]=’S’; 
                         else
                         if(m==115)
                         board[k][l]=’s’; 
                           if((x+y)%2==0) 
                            board[x][y]=’\xdb’;
                            else
                            board[x][y]=’\xb0′;
                            }  
                      else          
                   if(k==x-1&&l==y){    
                       if(m==83)
                         board[k][l]=’S’; 
                         else
                         if(m==115)
                         board[k][l]=’s’;  
                           if((x+y)%2==0) 
                            board[x][y]=’\xdb’;
                            else
                            board[x][y]=’\xb0′;
                            }  
                    else
                    if(k==x-1&&l==y+1){    
                       if(m==83)
                         board[k][l]=’S’; 
                         else
                         if(m==115)
                         board[k][l]=’s’;
                           if((x+y)%2==0) 
                            board[x][y]=’\xdb’;
                            else
                            board[x][y]=’\xb0′;
                            } 
                     else
                    if(k==x-1&&l==y-1){    
                        if(m==83)
                         board[k][l]=’S’; 
                         else
                         if(m==115)
                         board[k][l]=’s’; 
                           if((x+y)%2==0) 
                            board[x][y]=’\xdb’;
                            else
                            board[x][y]=’\xb0′;
                            }                     
     }
}}
//——————————————————————————

 MEHMET SALİH DEVECİ

YAZILIM MÜHENDİSİ

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s