SIRALAMA ALGORİTMALARI-1 (INSERTION SORT)

Sıralama Algoritmaları 8 tanedir.Bunlardan Bazıları;Bubble sort,İnsertion Sort,Shell Sort,Straight Sort vb… Bu Algoritmalar genelde Dizileri sıralamada kullanılır ve herbir algoritmanın çalışma mantığı farklıdır. Aşağıda ilkin insertion sort u yapmaya çalıştım.Bu Yöntemde baştan başlayarak ilk elemandan büyük olanlar yukarıya çıkar böylece iç içe for bittiği zaman dizi büyükten küçüğe doğru sıralanmış olur.


#include<iostream>
using namespace std;

int main()
{
int boyut;
int *p;

cout<<“BOYUT GIR:”;
cin>>boyut;
p=new int [boyut];
cout<<“Elemanlari gir:”;
for(int i=0;i<boyut;i++)
cin>>p[i];

for(int i=1;i<boyut;i++){
for(int j=i;j>0;j–)
if(p[j]<p[j-1]){
int tmp=p[j];
p[j]=p[j-1];
p[j-1]=tmp;
}
else break;
}
cout<<endl;
for(int i=0;i<boyut;i++)
cout<<p[i]<<” “;

system (“pause”);
}
//—————————————————————————

 

Oracle Exadata SQL Server Goldengate Weblogic EBS ve Linux konusunda aşağıdaki konularda 7×24 Uzman Danışmanlara yada Eğitimlere mi
İhtiyacınız var mehmet.deveci@gridgroup.com.tr adresine mail atarak Bizimle iletişime geçebilirsiniz.

– Oracle Veritabanı Danışmanlığı
– Oracle Veritabanı Bakım ve Destek
– Exadata Danışmanlığı
– Exadata Bakım ve Destek
– SQL Server Veritabanı Danışmanlığı
– SQL Server Veritabanı Bakım ve Destek
– Goldengate Danışmanlığı
– Goldengate Bakım ve Destek
– Linux Danışmanlığı
– Linux Bakım ve Destek
– Oracle EBS Danışmanlığı
– Oracle EBS Bakım ve Destek
– Weblogic Danışmanlığı
– Weblogic Bakım ve Destek
– Oracle Veritabanı Eğitimleri
– Oracle VM Server Danışmanlığı
– Oracle VM Server Bakım ve Destek
– Oracle EPPM Danışmanlığı
– Oracle EPPM Bakım ve Destek
– Oracle Primavera Danışmanlığı
– Oracle Primavera Bakım ve Destek
– Oracle Eğitimleri
– SQL Server Eğitimleri
– Goldengate Eğitimleri
– Exadata Eğitimleri
– Linux Eğitimleri
– Oracle EBS Eğitimleri
– Oracle VM Server Eğitimleri
– Weblogic Eğitimleri
– Oracle EPPM Eğitimleri
– Oracle Primavera Eğitimleri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *