Mesajlar Etiketlendi ‘algoritmalar’

Bu Makalemde Sizlere Son günlerde Yaptığım Futoshiki Bulmacasının mantığını anlatacak 1 tane çözümlü futoshiki üzerinden size oyunu tanıtacak ardındanda 1 tane örnek çözümlü futoshiki verip yazımı bitireceğim.İşte Çok Popüler bir bulmaca olan FutoShiki oyunundan genel bir görünüm:

Futoshiki Nedir? (daha&helliip;)

Bu yazımda Algoritmik problemlerde kullanılan ve bilim dünyasında da gayet ilginç olarak görülen mükemmel sayilardan bahsedecek ve verilen bir araliktaki tüm mükemmel sayilari bulan algoritmayı C++ koduyla beraber sunacam sizlere ama öncellikle Mükemmel sayi nedir ona bakalım.Mükemmel Sayi kendisine bölünen tüm bölünenlerinin toplamı kendisine eşit olan sayilara Mükemmel Sayilar denir.

Örneğin: 6 nın bölünenleri 1-2-3  tür.Bu bölünenleri topladığımızda kendisine eşit çıktığından bu sayi Mükemmel Sayidir.

Örneğin:28,28 in bölünenleri 1-2-4-7-14 olup 1+2+4+7+14=28 olduğundan bu sayida mükemmel sayidir.

Şimdi 100000 e kadar olan mükemmel sayilari gösteren exe’yi gösterdikten sonra C++ kodunu inceleyelim.

#include<iostream>
using namespace std; (daha&helliip;)

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int fac(int);
void main()
{
int num; (daha&helliip;)

Asal sayılar Kendisi ve 1 den başka böleni olmayan sayılara denir.2 3 5 7 11 13 17 vb… Bu Asal sayıları bulan metodlardan veya algoritmalardan en hızlısı Eratotenes eleğidir.Bu algoritmada 2 de itibaren sayının kareköküne kadar olan kısımda herbir sayının kendisi kadar olanı ekleyip o sayıları 0 ladığımız zaman geriye kalan sayılar asal sayılardır.İşte gerçeklenmesi…

#include<iostream>
#include<math.h> (daha&helliip;)

Sıralama Algoritmaları 8 tanedir.Bunlardan Bazıları;Bubble sort,İnsertion Sort,Shell Sort,Straight Sort vb… Bu Algoritmalar genelde Dizileri sıralamada kullanılır ve herbir algoritmanın çalışma mantığı farklıdır.İşte Shell Sort un icrası aşağıdaki gibidir.

#include<iostream>
using namespace std; (daha&helliip;)

Fibonacci sayıları çok ilginç sayılardan meydana gelir ve kainattaki bir çok nesnede görülen 1.6187 altın oran değeri yine fibonacci sayıları arasında da görülür.Bu Sayılar şöyledir 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 ..

#include<stdio.h>
#include<conio.h> (daha&helliip;)

Sıralama Algoritmaları 8 tanedir.Bunlardan Bazıları;Bubble sort,İnsertion Sort,Shell Sort,Straight Sort vb… Bu Algoritmalar genelde Dizileri sıralamada kullanılır ve herbir algoritmanın çalışma mantığı farklıdır. Aşağıda ilkin insertion sort u yapmaya çalıştım.Bu Yöntemde baştan başlayarak ilk elemandan büyük olanlar yukarıya çıkar böylece iç içe for bittiği zaman dizi büyükten küçüğe doğru sıralanmış olur.


#include<iostream>
using namespace std; (daha&helliip;)

Virüs Problemi Algoritmik problemler içerisinde En ilginç problemlerden birisi olmuştur.Burda herhangi 2 bilgisayar karşılıklı haberleşirken kendisinde bulunan virüsü karşı tarafa iletmesiyle birlikte gerçekleşen bir algoritmadır.Bu problem 2 aşamaya ayrılabilir 1 çift yönlü haberleşme yani A ile B bilgisayarı haberleşirken iki bilgisayarın virüsü birbirine geçme koşuluyla A nın virüsü ab olurken B ninkide yine ba olmuş olur Ancak Tek yönlü iletişimde A B ile haberşirse A  nın virüsü ab olurken B ninki b olarak kalır.Ayrıca Tek Yönlü iletişimin Genel Analitik formülü ( 2*n-2 ) iken Çift Yönlünün ki ise ( 2*n -4 ) tür.Aşağıda C++ kodu verilmiştir iyi virüsleşmeler.

5 bilgisayarın tek yönlü iletişimi:

şimdide 5 bilgisayarın çift yönlü iletişimini görelim (daha&helliip;)